VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

TIS-Web introduceert "Scorecards"

Geplaatst: 31-01-2022

Via het ERRU-berichtensysteem worden inbreuken op bijvoorbeeld de tachograafverordening en de rij- en rusttijdenwetgeving uitgewisseld tussen de EU-lidstaten. Volgens EU-verordening 2016/403 kunnen transportbedrijven, bij meer dan 3 zeer ernstige inbreuken per bestuurder per jaar, worden onderworpen aan een nationale procedure met als mogelijk resultaat dat zij hun communautaire vergunning verliezen.

De TIS-Web® Scorecards is een nieuwe extra functie van TIS-Web® die voor je in beeld brengt hoe je bedrijf presteert ten opzichte van de en. De meest ernstige inbreuken (de “lichtste” categorie)worden niet meegerekend in de score en worden apart vermeld. De EU-lidstaten kunnen overigens zelfs strengere regels toepassen dan die welke zijn vastgesteld in EU-verordening 2016/403. VDO TIS-Web® Scorecards registreert  alleen inbreuken op het gebied van rij- en arbeidstijden.

VDO TIS-Web® is uitgebreid met de functionaliteit Scorecards voor alle klanten met het Advanced-pakket.

Scorecards zullen overtredingen registreren op basis van tachograafgegevens, deze vergelijken met de in EU-verordening 2016/403 vastgestelde classificatie van overtredingen en een overzicht geven van de huidige nalevingsscore van je bedrijf.

  • Op die manier krijgen bedrijven een indicator die inzicht geeft in hun risico op overtredingen.
    Heb je nog geen TIS-Web® Advanced? Laat je dan informeren door één van onze partners over de mogelijkheden die dit pakket voor jou biedt

Neem direct contact op met één van onze partners

« Nieuwsoverzicht