VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Nachtarbeid, waar rekening mee te houden en hoe boetes te voorkomen

Geplaatst: 30-01-2018

Als vervoerder probeer je zoveel mogelijk kosten te besparen. Eén van de aspecten om kosten te vermijden is onnodige boetes voorkomen.

Bronnen: Continental/VDO TachoDataCheck, uitgevoerd bij meerdere klanten

Continental/VDO biedt een dienst aan om tachograafdata tegen het licht van de wetgeving aan te houden. Overtredingen worden uitgedrukt in potentiële boetes en worden inzichtelijk gepresenteerd. Na analyses (eenmalig of in abonnementsvorm) komen veel voorkomende fouten tevoorschijn die nagenoeg bij iedere vervoerder voorkomen kunnen worden. Hieronder lichten we één veel gemaakte fout kort toe.

 

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Vervoer, met name Nachtarbeid voor zwaar wegvervoer.

Bron: ATBV 2.5.4(a)/5

Nachtdienst: Meer dan 1 uur arbeid verricht tussen middernacht en 6.00 uur ’s ochtends.

Voor wegvervoer dat onder Verordening (EG) nr. 561/2006 valt, geldt naast het rijtijdenbesluit ook het aantal nachtdienst arbeidsuren:

  • Ten hoogste 10 uur arbeid in de periode van 24 uur vanaf het begin van de dienst, of,
  • Bij een collectieve regeling: Ten hoogste 12 uur arbeid in de periode van 24 uur vanaf het begin van de dienst. Collectieve regelingen dient men bij de ILT controle aan te kunnen tonen (collectieve regeling zoals bijvoorbeeld opgenomen in cao, of schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan) 

Boetes per overtreding kunnen oplopen van € 100,00 tot € 1.100,00. 

De praktijk:

Meer dan één gewerkt uur tussen middernacht en 6.00 uur ‘s ochtends geldt dus als nachtarbeid en dan mag je maximaal 10 (12) uren arbeid verrichten in die betreffende dienst. Omdat wetgeving rechtlijnig is, is er dus een groot verschil tussen vertrekken om 4.55 uur of 5.05 uur in de ochtend.

In het eerste geval is de dienst namelijk nachtarbeid en dient men rekening te houden met dat men binnen 24 uur niet meer dan 10 (12) uur arbeid mag verrichten.

Met deze regel ontstaan (veelal door onwetendheid) veel fouten die toch tot fikse boetebedragen kunnen leiden. Onze analyses tonen aan dat (vele) bestuurders – in de overtuiging dat ze dagarbeid verrichten - files en dergelijke willen vermijden en daarom vroeg willen beginnen en ook weer bijtijds terug willen zijn. Vaak leidt dit tot een arbeidsoverschrijding van zo’n 3 uur. Met meerdere bestuurders die dagelijks hun arbeidstijd overschrijden kan dat leiden tot forse boetes.

Arbeidstijd mag niet verward worden met diensttijd, daar niet alle activiteiten gelden als arbeidstijd. Zo telt bijvoorbeeld voorziene wachttijd niet als arbeidstijd en rijden, laden en lossen daarentegen wel. Er moet dus goed bekeken worden welke activiteiten de chauffeur heeft verricht. Tijdens analyse van data blijkt vaak dat er meer dan 10 uur (of 12) aan activiteiten wordt verricht, omdat gewerkt wordt volgens dagarbeid regels terwijl eigenlijk nachtarbeid regels op dat moment van toepassing waren.

Let ook op dat in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer cumulatieve nachtdiensten gelden. Hiervoor geldt generiek:

  • Ten hoogste 43 nachtdiensten over een periode van 16 weken, of
  • Ten hoogste 20 uur nachtarbeid per 2 weken.

Er geldt een verruiming voor bijzonder vervoer (zie Arbeidstijdenbesluit Vervoer of je daar onder valt)

  • Ten hoogste 52 nachtdiensten per 16 weken en 140 per 52 weken, of
  • Ten hoogste 38 uur nachtarbeid per 2 weken.

 

 

Wil je weten hoe je bedrijf ervoor staat op dit gebied en/of andere onderwerpen met betrekking tot tachograafdata? De analyses van VDO geven direct inzicht in de risicogebieden van je voertuigenpark. Dit kan eenmalig met de TachoDataCheck of in abonnementsvorm TachoDataPro.

Interesse? Neem hier contact op met Continental/VDO op vdonl.nl en vul als onderwerp ‘TachoDataCheck’ in.

 

 

 

« Nieuwsoverzicht